Dezbatere “Artists Talk”

re.miracolul
mai 14, 2021
Fanzine Teatrul ca Rezistență
noiembrie 13, 2021

Fragment din piesa Artist Talk de Gianina Cărbunariu (o producție Piese refractare și ARCUB, 2016), scenă inspirată dintr-un interviu acordat de Alvis Hermanis unui ziar german, în 2015.

Scena 5: jurnalista (critic de teatru), Artistul Est-European, traducători în limba română – traducător 1, traducător 2

 

JOURNALIST:

Good evening everybody! I have the pleasure to introduce you a very important artist, an artist who actually needs no presentation… (To the Artist): Born in Eastern Europe, but working already for a long time in different European countries, you are an artist acclaimed by the audience, by the professional milieu and by the critics.

Artist:

Good evening!

Traducător 1:

Bună seara tuturor! Am plăcerea să vă prezint un artist atît de important încît nu mai are nevoie de nici o prezentare. Originar din est, dar lucrînd deja de foarte mulți ani în diferite țări europene, sunteți un artist admirat atît de public, cît și de mediul profesional și de critici.

Traducător 2:

Bună seara.

Critic:

We’ve just seen your latest performance produced by one of the most important European art institutions. An amazing work of art: an impressive set, multimedia, visual effects, live band, many famous artists, a lot of extras as well…  You even had live animals on stage: cows, horses and donkeys… You usually work on this kind of big scale production, but this time it is more impressive than ever. What was your first impulse when you chose to make this production?

Traducător 1:

Tocmai am văzut spectacolul dumneavoastră, produs de una dintre cele mai importante instituții de artă din Europa. Este o lucrare de artă incredibilă, cu un décor impresionant, cu tot felul de efecte, orchestră, actori celebri, multă figurație, cu animale pe scenă: vaci, cai, măgăruși. Sunteți cunoscut pentru asemenea super producții, dar de data asta v-ați întrecut pe dumneavoastră înșivă. / Care era întrebarea?/Care a fost impulsul creativ în acest caz?

ARTIST:

I just wanted to do a visually and musically beautiful performance that would entertain the audience. I accepted the invitation of this important art institution which has all the resources required for such a challenge and I created a show that has more to do with dreams than with reality.

Traducător 2:

Am vrut să fac un spectacol frumos, din punct de vedere vizual și musical, care să placă publicului. Am acceptat invitația unei instituții de artă care are mijloacele necesare unei asemenea provocări și am făcut un spectacol care are legătură mai mult cu visele decît cu realitatea.

JURNALIST:

Art as a refuge?

Traducător 1:

Arta ca refugiu?

ARTIST:

Exactly. L’art pour l’art! I am an old-fashioned artist. For me, art is primarily beauty and poetry.

Traducător 2:

Da, arta pentru artă. Sunt un artist de modă veche. Pentru mine, arta înseamnă în primul rînd frumusețe și poezie.

Artist:

In the European tradition, artists created fantasy worlds. The concept that art should be political it’s an invention of the 20th century. And now, at the beginning of the 21st century, we see that if you want to be a fashionable artist, you have to be “political”. You have to make art that has a statement. Well, I’m not interested in doing that. I have no political or social statement to express on stage.

Traducător 2:

Artiștii europeni au creat întotdeauna lumi ale fanteziei. Ideea că arta trebuie să fie politică e o invenție din secolul 20. Iar acum, la început de secol 21, iată că dacă vrei să fii la modă ca artist, trebuie să fii politic, să faci artă cu mesaj. Ei bine, eu nu sunt interesat de așa ceva, n-am nici un mesaj de transmis pe scenă.

JURNALISTĂ:

So you are saying that you are somehow working against the mainstream…?

ARTIST:

In a way… yes.

JOURNALISTĂ:

Still, you are one of the artists produced by important European structures, networks and institutions. Your latest work of art is just another proof of this…

ARTIST:

Ok, let’s say I’m one of the few exceptions to the rule.

Traducător 1:

Deci dumneavoastră practic lucrați contra curentului.

Traducător 2:

Într-un fel da.

Traducător 1:

Sunteți în același timp unul dintre artiștii produși de importante structuri europene.

Traducător 2:

Eu sunt o excepție de la regulă.

JOURNALISTĂ:

You actually expressed very directly these kind of… your opinions, in a recent disapproval with a Western state theatre and by doing that you put yourself in a… in an exceptional position.

Traducător 1:

V-ați exprimat foarte direct aceste păreri într-o dispută cu un teatru vest european și v-ați plasat astfel într-o poziție excepțională.

ARTIST:

Well, at the beginning our disapproval was not even meant to be made public… I just refused to continue working with an art institution that positioned itself as a Refugee Welcome Center. I do not want to be associated with a theatre that has this kind of strategy. I am not a social activist, I am an artist and I want to work in an art institution. That was my position, but actually I never wanted to make public this withdrawal. But a, let’s say, morally crippled person denounced me and ripped phrases from my private e-mails out of context, tinkered a letter and thus went public. And, of course, the newspapers started immediately the propaganda machine.

Traducător 2:

Bine, la început discuția aceea nu a fost publică. Eu nu doresc să lucrez cu o instituție care se vrea un Centru de primire a refugiaților, eu nu sunt activist, sunt artist și vreau să lucrez într-o instituție dedicată artei. Eu nu am vrut să fac publică această dispută, dar un… un om fără nici un fel de morală, cred că se referă la directorul teatrului cu care s-a certat…

Traducător 1:

Evident.

Traducător 2:

… acest om immoral…

Traducător 1:

…directorul teatrului…

Traducător 2:

…a scos din context fraze din emailuri private și le-a dat publicității și evident că presa a pornit imediat mașina de propaganda.

JURNALISTĂ:

Were you surprised by the media reaction and even of the professional milieu?

ARTIST:

Actually not so much. For 10 years since I work in West European theatres I noticed that all artists are supposed to have leftist views. I’m sorry, but I do not share these views. And I should have the right to my personal opinion. If we really do speak about democracy. Right?

Traducător 1:

Right. //V-au surprins reacțiile presei?

Traducător 2:

N-am fost cine știe ce surprins pentru că lucrînd de atîția ani în vest mi-am dat seama că acolo orice artist trebuie să fie automat de stînga. Îmi pare rău, dar nu împărtășește această viziune. În plus, ar trebui să am și eu dreptul la părerile mele personale dacă tot vorbim despre democrație, corect?

JURNALISTĂ:

What are your personal views?

ARTIST:

I am a conservative and I am proud of it. This leftist mainstream is totalitarian.  //

Traducător 1:

Care sunt părerile dvs personale?

Traducător 2:

Sunt conservator și sunt mîndru de asta. Acest curent stîngist e totalitar.

Artist:

But, listen, I don’t want to be judged for my political sympathies, I want to be judged for my work as an artist.

Traducător 2:

Dar, știți ceva, eu nu vreau să fiu judecat după simpatiile mele politice, ci după opera mea ca artist.

JURNALISTĂ:

Were there any reactions from other colleagues, artists who agreed with your position?

ARTSIT:

Lots of them! Lots of personal messages and emails from Western artists.

Traducător 1:

Ați avut vreo susținere din partea colegilor artiști?

Traducător 2:

O grămadă, o grămadă de mesaje de susținere de la artiști din vest.

Artist:

Even from some artists of the same institution I was having this argument with.

Traducător 2:

Chiar și de la artiști angajați în instituția cu care m-am certat.

Artist:

But of course they couldn’t make public their solidarity with me because…

Jurnalistă:

Why?

Artist :

Why? You know why.

Journalistă:

I don’t know why.

Artist:

Yes, you do know why. And I know why, and they know why, we all know why: because there would have been consequences upon their professional carrier if they did so. That’s crazy, don’t you think? This is a totalitarian world.

Traducător 2:

Dar aceste mesaje nu au fost făcute publice pentru că…

Traducător 1:

De ce?

Traducător 2:

De ce?!

Traducător 1:

De ce?

Traducător 2:

știi tu de ce.

Traducător 1:

Nu, nu știu de ce.

Traducător 2:

Ei, nu știi. Ba știi. Și eu știu, și ei știu, noi toți știm că asta ar fi avut urmări grave asupra carierei lor. Asta-i o nebunie, nu credeți? Ăsta-i totalitarism.

JURNALISTĂ:

What are you real statements in this case? Your real attitude and not a manipulated private discussion?

Traducător 1:

Care este opinia dumneavoastră reală, nu cea manipulată?

ARTIST:

Look, I have a family, a wife and 6 children living in a Western city. We are surrounded by fear and paranoia. We are traumatized. Let’s face it: even the Western countries changed their policies after all that happened in the last two years. The price we had to pay in order to finally admit the connection between immigration policy and terrorism was the death of all these innocent people. I’m not saying that all refugees are terrorist, but all terrorists are refugees or children of refugees.

Traducător 2:

Uitați ce se întîmplă, eu am o familie, o soție și 6 copii, trăim într-un oraș european înconjurați de frică și paranoia. Suntem traumatizați. Haideți să recunoaștem: chiar și țările vestice și-au schimbat atitudinea după tot ce s-a întîmplat în ultimii doi ani. Deci prețul pe care a trebuit să îl plătim ca să facem legătura între politicile de emigrație și terorism a fost moartea unor oameni nevinovați. Sigur că nu toți refugiații sunt teroriști, însă toți teroriștii sunt refugiați sau copii de-ai lor.

Journalistă:

I would like to remind you that people who are coming to Europe are running away from terror and terrorism and terrorist attacks became their daily life.

Artist:

Well, it became our daily life as well in the last 2 years, right? Look, I feel sorry for all these people arriving on sea, walking on the roads and so on. It is heartbreaking…

Traducător 1:

Aș vrea să vă amintesc că oamenii care vin în Europa fug și ei de teroare și de terorism, iar atacurile teroriste fac parte din viața lor de zi cu zi.

Traducător 2:

Păi fac parte și din viața noastră de zi cu zi de doi ani încoace, nu? Îmi pare rău de oamenii care vin pe mare, pe drumuri și așa mai departe, e înduioșător….

Artist:

… but in the same time we have to be aware that this is going to change Europe. Danger threatens Europe not because of Muslims, but because Europe itself. I am not against political refugees, but I am against open borders.

Traducător 2:

…dar trebuie să fim conștienți că asta va schimba Europa. Pericolul planează asupra Europei nu din cauza musulmanilor, ci chiar din cauza Europei. Eu n-am nimic cu refugiații, eu sunt doar împotriva deschiderii granițelor.

Artist:

Let’s be honest: there are presumably billions of people who would like to live in Paris or Vienna or Berlin, right?

Traducător 2:

Hai să fim cinstiți: sunt miliarde de oameni cărora normal că le-ar plăcea să trăiască la Paris, la Viena sau la Berlin…Corect?

Artist:

But… that’s just not possible.

Traducător 2:

Dar uite că nu se poate.

Artist:

Would you agree with me?

Traducător 2:

Sunteți de acord cu mine?

Artist.

But that’s just not possible.

Traducător 2:

Pur și simplu nu se poate.

JOURNALISTĂ:

But this is… isn’t it a radical idea?

ARTIST:

Which one?

JOURNALIST:

Closing all borders for instance. I am not saying that this is not a very complex matter, it really needs serious debates in order to find solutions, but to put a wall between us and the rest of world… Don’t you think that’s quite radical?

ARTIST:

The majority of Europeans think like me, do you think we are all radicals?

Traducător 1:

Evident. //Nu vi se pare o idee cam radicală?

Traducător 2:

Care?

Traducător 1:

Să închidem toate granițele. Doamna zice că e o chestiune complicată și că ea nu-i de acord să punem ziduri între noi și restul lumii. Și-l mai întreabă încă o data dacă nu i se pare o idee radicală.

Traducător 2:

Majoritatea europenilor gîndește ca mine, credeți că suntem toți radicali?

ARTIST:

Especially us, in East Europe, we do not understand this euphoria, this enthusiasm to open the EU borders for uncontrolled immigration. Do you really think that 40 million citizens of Poland, for example, are neo-Nazis and racists?

JURNALISTĂ:

Not all the 40 million Polish people share this idea though…

ARTIST:

Ok, not all the 40 million… but a big majority went on streets to express their… their opinion on this matter.

JOURNALIST:

So, in this sense, you feel you are actually belonging to a majority…? To a mainstream opinion ?

ARTIST:

Yes, I suppose so.

Traducător 2:

Mai ales noi, esticii, noi chiar nu înțelegem tot entuziasmul ăsta…să deschidem granițele așa, fără nici un control. Ce, credeți că 40 de milioane de polonezi sunt toți neonaziști și rasiști?

Traducător 2:

Doamna zice nu toți polonezii sunt de aceeași părere.

Traducător 1:

Poate că nu toți, dar majoritatea a ieșit în stradă ca să își exprime opiniile în această chestiune.

Traducător 1:

Deci din punctul ăsta de vedere aparțineți acestei majorități.

Traducător 2:

Eu așa cred.

Artist:

It is an opinion shared by the majority of East Europeans, but I am sure that the majority of West Europeans are starting to share this opinion. But it is true that us in the East we are more aware of different forms of manipulation, after living the 50 years experience of manipulation and abuse.

Traducător 2:

Este o atitudine a majorității esticilor, dar eu sunt sigur că începe să fie împărtășită și de majoritatea vesticilor. Ce-i drept, noi în est suntem mai atenți la tot felul de manipulări și de abuzuri, că doar n-am trăit degeaba 50 de ani de communism.

JOURNALISTă:

Right. But we might argue as well that in the last 26 years, East European countries have a consistent experience with people immigrating to Western countries. That was, of course, an economical migration… I mean, yourself you moved from an Eastern country to a…

ARTIST:

This comparison has absolutely no ground. I hear it very often lately and I find it completely absurd.

Journalistă:

Why?

Artist:

Because East European culture is part of the European culture. East European immigration is made of different kind of people, different categories. Some are extremely well educated, others not so much and others not at all. Ok, I can admit that. But the West didn’t have problems or at least not very big problems with the East European immigrants, they… we integrated very well.

Traducător 1:

Doamna zice că există și migrație economică din țările din est, că și dumnealui s-a mutat din est în vest, dar dumnealui zice că…

Traducător 2:

Această comparație e pur și simplu absurdă.

Traducător 1:

De ce?

Traducător 2:

Cultura noastră estică e parte integrantă din cultura europeană. Sigur că au emigrat din est tot felul de oameni, dar per ansamblu esticii s-au integrat exemplar.

Artist:

As for me, I do not consider myself an immigrant. I was invited by some art institutions, I was a guest, I was not knocking at the doors of any…

JOURNALISTĂ:

How did you decide to move with your family to the West?

ARTIST:

As a European citizen I have to right to move wherever I want, don’t I?

JOURNALISTĂ:

Absolutely true. As a European citizen.

Traducător 2:

Eu nu sunt emigrant, eu sunt un artist, am fost invitat de structuri, n-am bătut eu la ușa nimănui.

Traducător 1:

Doamna insistă să afle de ce s-a hotărît să se mute în vest. La care dumnealui…

Traducător 2:

Eu ca cetățean european am dreptul să mă mut unde vreau eu, corect?

Traducător 1:

Și doamna recunoște că da, aveți perfectă dreptate ca cetățean european.

Journalist:

You say that East Europeans have more awareness in forms of manipulation than the Westerners. What would be the lack of awareness in the Western culture in your opinion?

Traducător 1:

Esticii au mai multă experiență cu manipularea? Ce nu înțeleg vesticii?

ARTIST:

For me the similarities with the fall of the Roman Empire is striking… If it wouldn’t be perceived as a political work of art, I would definitely do a project on this parallel.

Traducător 2:

Asemănarea cu căderea imperiului roman mi se pare izbitoare și chiar aș face un spectacol despre paralela asta dacă nu ar zice unii că m-am apucat să fac spectacole politice.

JOURNALISTĂ:

What is the parallelism?

Traducător 1:

Care-i paralela?

ARTIST:

For me it is obvious.

Journalist:

For me it’s not.

Traducător 2:

E clar ca lumina zilei.

Traducător 1:

Uite că pentru doamna nu e.

ARTIST:

But, of course, I can describe it for you in few words.

Traducător 2:

Dar totuși o să îi explice doamnei paralela.

Artist:

Just before the fall of the Roman Empire, the population of Rome consisted of probably 60 000 Romans out of 1 million inhabitants of Rome. The rest were… they were not migrant population, but the chemical process of races and ethnics of this melting pot, resulted out of the Roman conquests. Rome was the victim of its own victories.

Traducător 2:

Înainte de căderea imperiului, populația Romei avea numai 60 000 de romani, romani-romani, dintr-o populație totală de 1 milion de locuitori. Restul erau… nu emigranți, ci rezultatul procesului de corcire…

Journalistă:

Poftim?

Traducător 1:

De corcire.

Journalistă:

De ce?

Traducător 2:

Sorry… could you repeat for us?  The chemical process…

Artist:

… the chemical process of races and ethnicities of this melting pot…

Journalist:

Deci?

Traducator 1:

…de amestecare….

Traducător 2:

… de metisare…

Traducător 1:

…a raselor și etniilor care s-a petrecut în perioada cuceririlor romane. Roma a ajuns victima propriilor victorii. Deci.

Artist:

Today 50% of London is non-British and in Paris or in Rotterdam’s suburbs you have to repeat to yourself where you are in order not to forget that you are in Europe.

Traducător 2:

Azi jumătate din Londra e formată din…

Traducător 1:

Tot felul…

Traducător 2:

… oameni care nu sunt britanici, iar în periferiile Parisului sau Rotterdamului tre să îți repeți mereu unde ești ca să nu uiți că ești unde ești.

Artist:

Then all this thing of blaming the concept of nation, nationality and nationalism… Which has a huge impact on the idea of family as the cell of the society….

Traducător 2:

Și apoi această blamare a conceptului de națiune, naționalitate și naționalism… care are un impact imens asupra familiei celula de bază a societății…

Artist:

Do you… do you have children?

Traducător 2:

Aveți copii?

Journalist:

Me?

Traducător 1:

Eu?

Artist:

Yes.

Traducator 2:

Da.

Journalist:

Sorry, but I do not…

Traducător 1:

Își cere scuze, dar n-are.

Jurnalist:

No, I don’t see the relevance of this very personal question…

Traducător 1:

Nu, nu vede relevanța acestei întrebări mult prea personale…

Artist:

It is relevant because the diclining of the birth rates is also a sign!

Traducător 2:

Păi e relevant pentru că scăderea natalității e și ăsta un semn.

Artist:

Instead of stimulating Europeans to have children, when statistics show 1 or 2 children in European families and 8 in Islamic origin families… so when you have this phenomenon…

Traducător 2:

Că noi în loc să stimulăm europenii să facă copii, cînd statisticile arată clar 1, maximum 2 copii în familii europene și cel puțin 8 în familiile islamiste… deci tu cînd ai un așa fenomen, tu ce faci?

Artist:

What’s the lastest politically correct trend in the European countries?

Traducător 2:

Care e ultimul trend corect politic?

Artist:

To legalize marriages between persons who normally can not have children.

Traducător 2:

Tu legalizezi căsătoriile între persoane care nu pot face copii. Hai că știți la ce se referă…

Traducătoare:

La toți LGBT-iștii ăștia…

Artist:

It often comes to my mind this image of the whales that, from time to time, for unknown reasons, swim to the shore, exit the water, killing themselves.

Traducătorul 2:

Îmi vine deseori în minte imaginea asta extrem de tristă, cred că e o metaforă sau ceva…

Traducător 1:

E mai degrabă o alegorie…

Traducător 2:

….cu niște balene care, nu se știe de ce, înnoată spre mal, ies din apă și se sinucid.
JOURNALIST:

Thank you for this amazing history lesson. That’s not exactly the most optimistic view of the future. Coming back to art…

Artist:

Finally.

Journalistă:

What would be the place of art in this context, if you see any?

Traducător 1:

Nu putem spune că e cea mai optimistă viziune asupra viitorului. Noi vă mulțumim pentru această minunată lecție de istorie. Dar să revenim la artă. Care ar fi rolul artei în această situație, dacă mai are vreun rol?

ARTIST:

To fight for its freedom. Like it used to be during the 50 years of communism.

Traducător 2:

Să lupte pentru libertatea ei, a artei. Așa cum a luptat timp de 50 de ani în comunism.

ARTIST:

Unfortunately the artists cannot create the world they dream of.

Traducător 2:

Ce păcat că artiștii nu pot să creeze lumea pe care o visează.

ARTIST:

Because if they’d be able to do so, the world would look different. Completely different.

Traducător 2:

Căci dacă ar putea s-o facă, atunci lumea ar arăta altfel. Cu totul și cu totul altfel.

***

Trailer spectacol – aici

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide