Revista NR. 45-46

    Nr. zzyzxvwde Lily LevinsonBrainstorming Au trecut 30 de ani.S-a schimbat ceva de Florentina BratfanofNDECEMBRIEAMsNVjATITRjITMAIMULTDEChTsNTROVIAjALTEATRULUIROMhNESCHRISTINEIZMA.4265sau teatrul viitorului ncepe acum Peisajul divizat politic29 august 1 septembrie 2019Theodor-Cristian Popescu55TTe a t r u L i v i u Rebreanu n colaborare cu Lm5TLl unnume.roGrzegorz Jarzynaun numeDataCuratorOrganizatoriOrganizatoriParteneriSponsoriParteneri mediaA avea sau a nu avea succesEDITORIALyvwacest an a Festivalului de Teatru de la BwvB m-am gndit mai atent la ce descriau.cu succesul altora.wvzzinteresantegBwENG zzyzxvwwvxvvxz UIsIPASjDEDRAMATURGIAROMhNEASCjDUPjDEANIw2EMOTEHIINjU de Olga MacriniciINOUTwESPRECONFLICTELECONTEMPORANEITjII de Irina WolfINOUTxvESTIVALULROSSINGTHELINELA.EW9ORK de Cristina ModreanuINOUTxxUTRECUTDEANI3ASCHIMBATCEVA ANCHETjz0EISAJULDIVIZATPOLITICALTEATRULUIROMhNESC de Lily LevinsonFOCUSwx2ADU.ICA INTERVIUwv4HEODORRISTIAN0OPESCU BINTERVIUx0ETEREREK INTERVIU ARPAS Cristina Modreanu vxxxwvvw 0EFRECVENAPREZENTULUI de Oana Cristea GrigorescuFESTIVALxHRISTINEIZMA n decembrie wPROFILz2EALITjIEXTRAORDINARE4EATRUNOUPENTRUCOPIIIADOLESCENIPIESENOIz0REMIUL3CENAROPENTRUDRAMATURGIE-ARIA-ANOLESCUORAPROFILzy4EATRULDESTRADjCIRCULIORAUL de Florentina BratfanofFESTIVALyxRZEGORZARZYNA DIALOGxzRAINSTORMINGSAUTEATRULVIITORULUIsNCEPEACUM de Florentina BratfanofPROFILzx0ARADOXULCONDIIEIDEREGIZOR 05553.yz.42 3.3-AILURIIDIFERENECULTURALE yHRISTIANEATAHYPEURMELELUI5LYSSEPESTEMjRIIOCEANE de Mirella Patureau..32 4 4y05.792PIESjPROVOCATOARE3LAVE0LAYAJUNGEPEROADWAY y44 34.ESPRECASTINGLAALAOP de Florentina BratfanofzwzANCHET wB B UTRECUTDEANI3ASCHIMBATCEVAwvvv B yvg gANCHETENGol B BwByvyzywvyv actory criticcreativ. Presimt n ntrebare un vnt de nu wg gANCHET vremurile bune ale teatrului romnesc.Beste wx y zautonomiei reale a acestora ntr-un cultivat. g Bwvvvwvxvvvxvvvxvwv DramaFestwLaboratorului de Dramaturgie a cotidianuluixvwvxvxvBdiscursuri estetice n care crede un yv B wvvv gINTERVIUREDsNFORADETRANSFORMARESAUMETAMORFOZjAThTsNTEATRUChTIsNVIAjyvBwv g Hamlet. Mutter Courageg Numitorul comun al acestor oameni B INTERVIUENG u B B unu la unu. Ceea ce nsemna ca actorul BB g BgINTERVIUcu HamletgB ggi BBBg gg BB BB BBwvINTERVIU5NSISTEMCARENUIsNCURAJEAZjTINERIINUAREVIITORIIDECLARjIMPLICITFALIMENTULgB xvw mod de a lucra dect n sistemul acesta xvwgB Bxvwmanageriale sunt cvasi-absente din 9vxvvv sine qua non wwINTERVIU xvwwwwvvxww al Centenarului la nivel de minister de reenactment-ul unui eveniment istoric Basociate army BBENG mll 53wx0EISAJULDIVIZATPOLITICALTEATRULUIROMhNESCCriticul britanic Lily Levinson scrie seismice ale scenei de teatru din BBBaladele memorieiwBcu wxvwProvizoriu wy53ENG wwwCoriolanus de la wwDarie la Teatrul BulandaraBxvvxromni. Criticul Cristina Modreanu a verbatimgwBxvwwwwxvvxvwzvwvwvwvyzwz53wwwwyde secundewyxvwzBwyBaladele Memoriei wvyvvwyvHamletBReactor w5RMAIILUIARAGIALE UIsIPASjDEDRAMATURGIAROMhNEASCj50. ascunse. Cred ntr-o dramaturgie care BB B BFamilia Offlineg vxvvvyvBACjDIRECTORIIDETEATREATEAPTjsNBIROUTEXTELEDRAMATURGICEVALOROASENUAUCUMSjLEGjSESCjw BxvwLimite Tr i l o g i a wwwwww xvwde gInterior zeroBBxvwggxvwxvw scris. DEEACjPRECARULEOCONDIIEPENTRUCREAIEEAThTDEDEMODATjsNChTMIEIRUINECjAMZISOAICIBlanguage driven Banumite structuri mentale sau sociale gndesc la scrisul meu ca scriere ntre 50.ENG wBBB BProteine Fluorescente Piatra BBn interviul cu B BBB50.B w.54 0 SAUCUMSjPRODUCIUNSPECTACOL2IMINI0ROTOKOLLsNCINCISPREZECEZILEOlga iBxvwxvw wvxvwBgxvwwvvBcare nici unul dintre teatrele locale nu are .wxww.54ENG Bzvv vwvMariaBSiriwxvnimeni. Nu mai vorbesc self-esteemself-confidenceBBxzxzxvESPRECONFLICTELECONTEMPORANEITjIISLALOMPRINTREAUTOTURISMESUNETEABDOMINALEIDjRhMjTURI.54xvxzwvwB La vita nuovaa unui decor sugestiv creat de Plastikart Bo sumedenie de ritualuri stranii.BMrou cu BorborygmusBla detensionarea sa. Borborygmus este La vita nuova xw.54BxvwBxvwzOrest in Mosul Orestia xvwProiectul Orest in Mosul xvwBBOrest in MosulENG nlmu Orest in Mosul wxvv Cristina FTUJWBMVMSPTTJOHUIFMJOFMBFXPSLSABELLEDJANIFEMEIEACTRIjICONCINEMATOGRAFICgz B xx.54 xy.54ENG rllwxvvvwwfatigueBzvv xzDIALOGgse gndesc la un moment dat la asta cnd le voi ggA427ARSZAWAINVITjMREGIZORICAREANGAJEAZjUNRAPORTCRITICCUREALITATEAwwxwxvw ENG DIALOGx xvyv ggun rezbusiness. xDIALOGggggBxv INTERVIUxMIDORESCSjZGhRIIUNPICPOJGHIAASTACOMERCIALjCARESEATERNE NETULBURATjPESTETEATRUUN NUMEUN NUME ENG Bxw au intrat ntr-un casting cu actorii romni atelierul Cxvvntre noi e totul binexINTERVIUBzg BBBconstruiesc un nou sediu n centrul UN NUMEBg 346x0EFRECVENAPREZENTULUIBwx ywwywB didacticwwzwwzzwxvwMicul nostru centenarw gyv xvwsuccesul cu Wolfgang xvw xvwscena Eu doar La maree un racord direct cu Inimi cicatrizateBConsum B346ENGomOur little Centenary directed g346yw Bscene trimite la devoalarea mecanismelor ii B gyx346Florentina Cordoanele multicolore care delimitau 1VQQFUT0DDVQZ4USFFUSBJPWB4EATRULDESTRADjCIRCULIORAUL BLaboratorul creativOrigami modularBLaboratorul creativBConstruirea marionetei yy346ENGnlmu Someone is not normalBalloons gigant. Cei doi clovni ating nu numai la teatru de umbre sau marionete n El Gran BaileBmanevra o dansatoare.wxvB ywv ENG yz0ARADOXULCONDIIEIDEREGIZOR3.0555Marian Binteresat de actori atunci cnd decide B Bwwvy wwvwyvgEssais critiques alte scrieri ce a vrut vywzwwxwyxxvwxvyPROMOyHRISTIANEATAHY1PEURMELELUI5LYSSEPESTEMjRIIOCEANE..3244Mirella wyzxyxvwCei xwwyxvwywyxwvzOdysseeadirect n aventurile umane ale acestui ale acestei Odyssevolet se intitula xvwCu xvw xvwzwvzIuliav liveTr e i s u r o r iwent to MoscowxvwBxvwRegula joculuiaviator amator de recorduri aviatice ENGso Odysseea.un dance floorBg..3244yOdysee ywx label-g gentlemens agreementywvxgB-AILURIIDIFERENECULTURALEB.423.3ENG mn NEW YORK PUZZLEybaladescului Hadestownmeans to meyvSlave Play. Slave PlayHamilton a Slave PlayPIESjPROVOCATOARE3LAVE0LAY AJUNGEPEROADWAYyvantebellum ENG 9 XZZZYXXYXXXSFWJTUBTDFOBSPAboneaza-te si tu pentru 202065 RON BCPOBNFOUOPV60 RON QSFMVOHJSFBCPOBNFOUPROMO34.44Florentina zwg unii etudeBxvwxvw ESPRECASTINGLAALAOPB xvwxvwzvBBBENG plzxPROFILRAINSTORMINGSAUTEATRULVIITORULUI sNCEPEACUMFlorentina ENG nlmn BxvwxBxvwxvwBxvwOtto Barbarulxvwyvxvwwvvxvw scris Bxvw PROFILzyENG nlmt- 05 u- -0-0- w-ARIA-ANOLESCUORAn acest an cu n cadrul celei de a doua vocile cele mai articulate ale dramaturgiei cu Sado-Maso Blues BarxvvMicul nostru centenarBxvwBBwvxvvyxvvxvvSado-Maso Blues Bar xvv xvv xvvxvwygHalterofilul din Vitanxvvdin liftxvwvIubirrre xvwvPrimul xvwwde fum xvwwxvwxSclavi xvwMicul nostru xvwMicul nostru centenarwvvzzPROFILTOMAwxyTUDORyyixvwBzBiTUDORTOMAiiTUDORgiTUDORiTUDORiTOMAigiigbine.iTUDORgiBBinutile. serioaseTOMATOMAgiiTOMAiTUDORigi TOMATUDORggTOMATUDORPROFILziTOMAiii Vin bun.TUDORTOMA Pine.TOMAg TalentuliTOMAggiTOMAigTOMAiTOMAimari. verdeTOMAiTOMAiTOMAigggeraTOMAigTOMAiBTOMATOMAiiMicul nostru centenar gB nu l voi zPROFILNDECEMBRIEPREDEOSjPTjMhNjAMsNVjATITRjITMAIMULTDEChTsNTROVIAjwFermaBw. ENG v ivfull iFermaxwwiMens Sana de CreierCircus Mundin octombrie n cadrul Platformei WwPROFILz w iiBg de acesttumoare Tu m o a r e . Nu vreau abces tumoare ogsau ca un castravete de mare. Cel B yzgde genul z03.2EALITjIEXTRAORDINARE 4EATRUNOUPENTRUCOPIIIADOLESCENIwxii W un moment ireversibil cum ar veni acolo O g tumoare.solicitare CONSILIUL JUDEEAN IAIPARTENERIPARTENERIMEDIATeatrul Luceafarul Iasi FITPTIwww.luceafarul-theatre.ro3-10OCTOMBRIEEDIIA A XII-ALibertateFESTIVALULINTERNAIONALde TEATRUpentruPUBLICUL TNRTEATRULLUCEAFRULIAIAustria Belgia Bulgaria Canada Cehia China Coreea de Sud URDLD JLSWOYHLDUDQDLQODQGDHRUJLDHUPDQLDRQJ.RQJWDOLD-DSRQLD0DUHDULWDQLH0HLF3RORQLD3RUWXJDOLD5HSXEOLFD0ROGRYD5RPQLD5XVLD6HQHJDO6SDQLD7XUFLD9HQHXHOD

    Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

    Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide