Revista NR. 41

    Nr. zwyxvwFESTIVALde Leta PopescuRememberOSIFEREA4RACAREACENTENARNCjUTAREAINTEGRITjIIde Cristina ModreanuRIMOANEI GRAMOFOANE TEATRUL ROMhNESCLADEANI.EVOIADETEATRUsNSTRADjNOTORIETjIIDe la reactiv la activ. ANTIERsNCjsNCONSTRUCIEEDITORIALyvwvxvwzvvvgzvxyWgggwwENGFrom reactive to active. Site under construction.ml pll zwyxvwxvvxz revistascena.roATINCARjGjNESCU BINTERVIUxz-IHAELA-ICHAILOV Ne INTERVIUxOIPESCjRUIBORsNCRUCIAT CRONICADETEATRUwAMLETINUAMsNELESNICIUNCUVhNT CRONICADETEATRUxvURGTHEATERALIAS4EATRUL.AIONALUSTRIAC CRONICADETEATRUxxEMININDIN0IATRj CRONICADETEATRUw.4.2 4EATRULUNEINAIUNICENTENARz ARPAS vxxxwvvw g 0ROIECTULALCONUL UROPEANINOUTzxOSIFEREA rememberzyECTURISCENICELAENTRULDE4EATRUDUCAIONAL2EPLIKAPIESENOIzANIDE0LATFORMANTERNAIONALjDE4EATRUUCURETIrememberyRONICjDESUFRAGERIE EXERCITIUDEMEMORIEwwLEXANDRUOANCOFONDATORDEODEIS EXERCITIUDEMEMORIEwy.EVOIADETEATRUsNSTRADj FESTIVALwCTORIIPESCENADEDINCOLODESCENj 0555SCENELEyv44 34.3ELFTAPE yz05.792DOLESCENTELEOFORjDENEOPRIT yy.423.34RAFICAREANOTORIETjII yELAVIGNONCUINSOLENjIVITALITATE ..32 4 4ywzCENTENARwwwyzBwwxvwvvRIMOANEIGRAMOFOANE TEATRULROMhNESCLADEANIxvB xvBwwB xvww88 88 CENTENARwwwwwiwxvBxvwwxxv xvwwENGmllnlmu wvv CENTENARxvxwBww xvwvwww wvBvwwxvvvzyxgWCENTENARCENTENAR. 4EATRULUNEINAIUNI- 5BxvvvwywwxvvywwzENG CENTENARBxBggwygxyvvBvvvvBwgCENTENAR ENG 0- -BxvwWBWBBwvCENTENARBxvwgBB wvvcall ww wyvBgwwxvvxvwxg xvvv Bwyxvv RONICjDESUFRAGERIE10 ani de Lorgean TheaterENGml theatrexvvxvwzBtheatre xvwxxvwzxvwx EXERCITIU DE MEMORIEwxEXERCITIU DE MEMORIEBxvwzBxvwyxvvBB BBxvwxvwBxvwvvvvvv B BBxvwBxvwBxvwBwyEXERCITIU DE MEMORIE3EVORBETEENORMISEFACEEXTREMDEPUINwyAndreea cea Bwy controlwvENGmogBxvwwzEXERCITIU DE MEMORIEBpatternwvxwxvxvwx9wvwCRONICA DE TEATRUOIPESCjRUIBORsNCRUCIATgggBgENG g gg ggwCRONICA DE TEATRU g BwCRONICA DE TEATRUEMININDIN0IATRj wxwz ENGStone Feminine. vw wBCRONICA DE TEATRUwFESTIVALi.EVOIADETEATRUsNSTRADjENG xvwBwvvBB B B 99xvMFOSTLACEAMAIIMPRESIONANTjPRODUCIECUAMLETDINChTEAMVjZUTINUAMsNELESNICIUNCUVhNT gggBBBBBBCRONICA DE TEATRUxwCRONICA DE TEATRUgg ENG xxURGTHEATERALIAS4EATRUL.AIONALUSTRIAC.54 3 50 0- ByvxvwxvwwxvvxyvBwBwwwwwxvxvwBBvzvvvwvvxwwywwvyvBvvBBwBxvwxvwxy.54 xvwxvwxvwyyxzvxvvBxvwxvwxvwwwxvw xvwByvxvwxvwB xvvvv Scauneleg CortulENG xzINTERVIUNTEATRULPENTRUADOLESCENITREBUIESjACCEPTjMDIFERENADEGENERAIEIDECOD gper se Punctart Punctart xINTERVIU BMinunata produs B BwzBB patternyy B gENG x B .EPREOCUPjANGAJAMENTULPENTRUODRAMATURGIEMULTMAIIMPLICATjSOCIALxvwBINTERVIUxENG B Bg B B INTERVIUSibiu WandaEstes gBB 9zvwxxv Boiz . Cum iINTERVIUx02-yvB BBB WwxiWvvvvvw w3.0555CTORIIPESCENADEDINCOLODESCENjENG ..3244ywxxzxvwByvBwxvwyxvwxwxxv xvBwBwvBwxwvELAVIGNONCUINSOLENjIVITALITATEB wBENG sn yx..3244xvwwwxvvw xvwxwde teatruwxvwxvwxvwWzxvwyHatexvwwxvwxxvwxvwxwxvwgBggxwxvvyxvwvxvvxvwwwxvwv8 8 9xvwx SeulsBB .79205yy gDOLESCENTELEOFORjDENEOPRITxvvwywzwwwwxvwENGyzB BBSelf-tapeCASTING TOOLKITENG yBxvwzxvwzv BCONTRASENSENG 4RAFICAREANOTORIETjII02-y5 ANIAKyK AKK9KCuratoare Cristina ModreanuAnul 1 2014REMEMBERENG q pmnopqq nlmt r Anul 2 2015ZAKyyREMEMBERByKAKK9KyREMEMBERAnul 3 2016 yZAKyzvREMEMBER wvBwvvwvvzWzAnul 4 2017wvvggKAKK9KzwREMEMBERAnul 5 2018zxwvxvwzBwwwwwwwwwvENGmlp Wq- 055050- 0- 54- zwvxvw .54zywx xvv BB REMEMBERENG OSIFEREA.EAJUNSURILEINSTRUMENTULUIRUDIMENTARPOTDEVENIUNAVANTAJsNTEATRUzzREMEMBER BBcum g B REMEMBERz B BB i BB 03.z0.5- 5 -5 -05 . BxvwBIRDS w xxBBBB g B i i Bxvwzyz03. gB B B g B g yB g B g z03. g g gB g g g g wz x BB Bwzv ENG pqr

    Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

    Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide