Revista NR. 25

    Nr. xxxvwzhNDVIAANOASTRjEREPREZENTATjPESCENj numai ATUNCITEATRULAJUNGELANOI3CRISULAVENITCA ONECESITATEPERSONALjICA ONECESITATEREGIZORALjhhNDDIVIAANOASTTRjjEhhhNDDVIIIAANOASTTRjjjERjjEOskaras Korsunovas33CRIISULAVENIITCA33CRIIISULLAVENITVEENIITCCAAlexandra Badea- INTERVIU — INTERVIU -FITS 20140UINESTELE PUZDERIEDELICURICIPUZDERIEDELICURICIPEORGEANUn dialog cu Mirella Nedelcu PatureauOSAR25 ANIDECONSTRUCIE a Culturii Capitaleide Cristina Modreanu.OUjZECITII ONSOLIDAREAPLANULUISECUNDAdvocating for todays actorsAfter having the occasion to observe once again the craft of a younger generation of actors on the stages of a contemporary Romanian Pledoarie pentru actorii de aziEDITORIALggBstraturi de material provenit din propriile BSolitaritate Tipografic Majuscul se BPunct triplu sau Dont cry babyBGreen Hours Best Ofwxxvwz xvvxz revistascena.ro vxvAlexandra Badea0ERSPECTIVjASUPRA MANAGEMENTULUICULTURALde Irina IonescusTEVAATUURIALEUNUI TEATRUsNTURNEUde Mirella Nedelcu Patureau.IMICDESPRENOULVALgESTIVALULNTERNAIONALDE4EATRUDELA3IBIUEORGEANUESTIVAL3HAKESPEARE URTUNASAUIBERTATEACAEXPERIENjUMANjFUNDAMENTALjESTIVALULNTERNAIONALDE4EATRUDELA3IBIUEAN0IERRE4HIBAUDATESTIVAL3HAKESPEARESKARASORSUNOVAS ESTIVAL3HAKESPEARENTERVIUsNEXCLUSIVITATEMarcel Meyer spectacolul Seuls interviusondaj cronica de teatru cronica de dans festivalfestivalfestivalfestival festivalzyvyyyzxwxxxARCUB25STRATEGIACULTURALjARCUBw-IHAELA0jUNSuntem parte din ARCUBw25.ARCUBxANULABROVENIARCUBxz.4.LAUjLEUvoice overzx.OUjZECITIIONSOLIDAREAPLANULUISECUNDde Cristina ModreanueseuzESPREEMOIIISTjRIsNACTORIADEFILMde Florentina Bratfanofcasting toolkitzABIEIERun model de manager de Mara NedelcudansyNCjNUMAITERMINATNENOROCIILORde Marian Popescu05553.yRTISTULEDUCATOR034FORMAzv05.79 2 .OULVALDRAMATURGICy..342554520432x Alexandra Badea Scrisul a venit ca o necesitate PERSONALjICAONECESITATEREGIZORALjINTERVIUzBxvvx fpovesteam problemele pe care le aveam ca legate de trecerea mea de la o societate la ggxvvgvorbind cu tine despre anii dinainte de wvg gzzg first trilogy Mod de vQWUHEXLQ DUHUsers ManualControl de identitateand Burnout INTERVIU a identitate. emigrants choisisBg g BBurnoutB BurnoutBurnout Control d39identiteINTERVIU concret care te atinge de aproape sau de commandeB gzvdortoirggRenault un muncitor mi-a vorbit despre un gwx z Bacest tutu B9v9v yvxvvyyvyvINTERVIU gyw x Burnout a fost creat la spectacole cu Control de identitatexBwxvwyxxz no mans landBB primit recent Marele Premiu pentru literatura xvwywvwz3465.42..4425350UINESTELEPUZDERIEDELICURICIFESTIVALvyvxvvxvvvxv political correctnessB schimb a permis o foarte mare diversitate a Company Sebastien Ramireznlmpnm Intimate CioranCioran intimFESTIVALcontinuitatea. programarea a ceea ce e tipic pentru scena vitalitatea proprievenit cu Centrul Cultural Habitus sau lecturile de vorbi aici de un cerc de prieteni pe care important pentru originalitatea Festivalului . Din participat. Cioran intim ne-am gindit la o FESTIVALwv wyvxvwvWarummeritul de a fi un spectacol unic ce permite wywx wBxvww BPROMOSeulsvineri 6 iunie 2014 ora 18.30Librria din fundul curii Calea Victoriei 120vineri 13 iunie 2014 ora 13.00Festivalul Internaional de Teatru Sibiu – Centrul Cultural Habitusduminic 15 iunie 2014 ora 11.00Festivalul European al Artelor Spectacolului Timioara – Galeria CalinawwFESTIVAL un fel de performancSingurixvvvacest an. Tragedia lui CarmenNuits de Pariswvw gxvv xvv gprintre care shiffting pointBshiffting-point-SeulsFESTIVALwxESPREPREDAREATAFETEIIALTEAFINITjITEATRALEpe site-ul conducerea unui Teatru sau Centru g gB v wyFESTIVALgeste un habitaclu din care orice decor este BBFaustw xvyvB B wxxxvwz wywvz este deasemenea xcolective… zgcare sunt un pic emblema a semnat recent Capitalulgrupul Ple Nordtransfug de la Baal de Notre terreurNuntaUltime wvTot ce ne fost creat de un grup intitulat du doutecunoscut la ultimul Festival de la Avignon Tg St a n de Rodolphe Bconduce. Bautobiografice. Bxvv E doar xvvFESTIVALwz de Ionesco. cu era un soi de recreare a spectacolului lui g unde unde tinerii oameni de teatru despre este v a oferit un important elan teatrului de lIlotopiex. xvwv wvxvxvwFESTIVALMPgSolitaritateINxvUbu Rege cu scene din MacbethwSolitaritate face xvwzPROMOwDOSAR wANI DE .3425545204Amt efforts to reposition culture at the heart wwxvxwwwwwww one that aims to become the creator of nminitiatives especially in a precarious economic and social environment that usually DOSARwBxwlong-term planningBwzcare pornesc liniile directoare ale unei xw25342454525.METROPOLE EUROPENEiwDOSAR-IHAELA0jUNSuntem parte din comunitate IDEACOLONELUjMINSPIRAIAxvvww gcultural prin care se pot derula de stat sau ceea ce percepe lumea printr-o xzxz g nllq mtw wzvxvvDOSARxvggBB 9y gBlucrat foarte mult pe partea de g9xwxvvBfotografii vechi cu toate elementele de xvvv ggBxvvB yxvvvvvBBBDOSARg B wvvvxvvvg xvvDOSARxxxyDOSARgBgBB facem foarte multe evenimente pe gustul outdoorBcontactele noastre au fost unele Bcare va verifica dosarul de decont al Bplanuri pe termen scurt sau lung pentru BHANUL GABROVENIONOUjSALjDETEATRUPEHARTAUCURETIULUIDOSARxzBwzvyxvvxDOSAR25.wBwvvevenimente outdoorindoor sau wwwx outdoorBwwxxvwzwwwwDOSARxSilent Placeswspectacole magice de xxdintre cele mai importante scriitoare gxxvwzcontinue promovarea actelor artistice Bxvxw wgBconfruntareaw Mirandaxxvwzmitul Furtuniicreatorului chinuit de durerile facerii dau Bv wwwzxxvwzxx Furtuniiglasvandului ce desparte sufrageria de identificare a spectatorului pe care Btelefon care l-ar reconecta cu lumea din BxFESTIVAL3463302URTUNASAUIBERTATEACAEXPERIENjUMANjFUNDAMENTALjiMirandaThe Tempest Spectacolul dvs. Miranda lui Beste primul meu spectacol cu Furtuna lui B autorul volumului contemporanul nostruFurtunaFurtuniigOskaras Korsunovas hNDVIAANOASTRjDEZICUZIEREPREZENTATjPESCENjNUMAIATUNCITEATRULAJUNGELANOIxiFESTIVAL show Miranda af ter The Tempest the reasons why he set the play during theater means something only if it conveys a xFESTIVALFESTIVALUL SHAKESPEARE ESPRE2ICHARDAPARTHEIDIDICTATURjMarcel Meyer Marcel MeyerRichard al III-lea. fa gBxvwvacum patru sute de ani s-a transformat gf M.MMult zgomot pentru nimic gine atunci totul e gggRichard IIIMacbeth M.M.Bi se gf which was recently presented in Romania at Richard III with 0ERSPECTIVjASUPRAMANAGEMENTULUICULTURALvxvvxvvxvvBmanagementului de proiecte culturale sunt xvvxvvvxvvvxvvBprogramelor de studii de management se celor care predau la realitateSONDAJyvmanagament sunt reglementate confom xvwzxvxvgadaptate intereselor particulare ale up to date specifice sunt formate prin redactarea produsele curajul curajleadershipgprin a aduce ywSONDAJPROMOyyCRONICA DE TEATRUCTEVA ATUURI ALE UNUI TEATRU N TURNEUpus accentul pe unul din atuurile sale Teoremawterre terrefost de fapt un militar evadat dintr-un 9v Derdiedanseperformance stereotipurilor despre feminin sau gForma lucrurilorgThe Ugly OneThe Shape of ThingsNIMIC DESPRE .56gCRONICA DE DANSyzxzval e un proces format din etape B BCamera vvw umbrela unei idei bine articulate despre solo-ului impecabil trasarea unor epiderme ale spectacolul Parallelsa Dance a Playful BodyHappy yCRONICA DE DANSAf ter Allgg BOut of Order genergie pe care numai bucuria descoperirii gAfter All Realia.472.5452-.-.4024046Gabi BeierUNMODELDEMANAGERCULTURAL n dansul contemporan DANSywdescoperit care sunt instrumentele xvvxxvvada ca Bada studio a w xvvada Studio wxvvxde liber profesionist managementul Bxvvcreativitatea si determinarea nu numai a wxvvwxvvvimplementarea unor noi mecanisme de muuu yDANSprin elaborarea unor formate de x oferind ada Studioactiv la comunicarea dintre sectorul culturale precum sisteme si modele de xwvgxvwzwzyindividualezyzPROMO9 mutn Catastrophe..5-42-.4..22yvwxwywzpiesa SCENELE PUBLICULUIypentru mult timp un sentiment de bucurie ContrafortxvwwBwyxvwwwxvtransmis un semn major prin care Godot lume a spirituluiBB care duce la NOUL VAL DRAMATURGICyNEW YORK PUZZLEAm mai scris despre sistemul mainstreamales la teatre mai mici not-for-profitmodel de vvvxvvvvvdramaturgilor americani hotzde sitcomactualmente unul dintre cei cinci autori ai The wvUnited States of TaraOsage Country de Annie zvvvBnoua dramaturgie mainstreamprecum sau n 3050.425-.4.BScena.ro wB wxvwxPOSTFORMAzvteatrale de acompaniere a conceptului Bteatru pedagogicgerorixxxvvzx no 3CRISOARECjTREANDRIY ZHOLDAK IScrisoare pentru actoriwBspectacolele tale chiar au avut un impact BwxyyxvwyBDespre dialogul intercultural s-a vorbit Bmarginegstilistice sunt considerate de cele mai zwEPISTOLARBg VOICE OVERzxANTAGON LAUjLEUg gB BB PROMOfAm dorit ca povestea lui Oscar Wilde Radu-Alexandru Nica Dan LunguDaniela Magiaru Radu-Alexandru Nica Florin Fieroiu Vlaicu GolceaPROMOzESEU.OUjZECITII Consolidarea planului secundBxvvvw vrepertoriilor actuale ale teatrelor de stat BBBrepertoriile lor ar suferi fisuri imposibil de B este una dintre cele mai bune spectacole ale lui din de ul ulmuul Urtul spectacole cu Roman teatralsau Iluzii respectiv Un pic prea intimmusicalul wspectacolului spectacolul derdieDans conceput de Florin suficient de maturi pentru a nu fi Roman teatral Bpiesa Un pic prea intimUrtul Bwzeitgeistxvwyspectacolului spectacolul avusese premiera cu o stagiune oferindu-le roluri generoase poate cel iar din metoda sa de lucru cu actorii face wESEUzspectacole ca Furtuna de Bscris de de de BUrtulPrivire asupra universului interior al potrivirea cu standardul actual de xxxvwxvwyyvgzyBwxvwxvwyzxvwxregizor-recunosc–burghez-w8vwzzxyzESEU Metabolism 302-342 N ACTORIA DE FILMCASTING TOOLKITzntr-o spentru a Masca sesiunile de vorba de foarte mult Bipuri de B Metabolism o timpului e filmat din profil sau chiar cu ar putea wvvAntonioni close-up

    Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

    Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide